After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy

After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy

After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy: Tỉnh lại, mất trí nhớ, tự nhiên thấy mình có 2 cơ thể và điều khiển được cả 2 cùng 1 lúc (Đại khái là như Pain, nhưng ít xác hơn).  Mà đấy là bìa của Novel đấy, k phải manga. 

10 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch: Đang cập nhập ...
  • Tác giả: Đang cập nhập ...
  • Lượt xem: 3,641
Theo dõi
Danh sách chương
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

X